RANDBETWEEN Excel Formula

Vad gör RANDBETWEEN i Excel?

RANDBETWEEN är excelformeln som kan generera slumpmässiga nummer mellan två siffror. Detta är en flyktig funktion och fortsätter att förändras när några ändringar inträffar i kalkylbladet.

  • Nederst: Vad är det nedre numret för att generera numret?
  • Topp: Vad är det bästa numret för att generera ett nummer?

När de nedre och översta siffrorna tillhandahålls kommer det att generera nummer mellan dessa två nummer. Till exempel, om det nedre numret är 10 och det övre numret är 20, kommer formeln RANDBETWEEN att generera tal mellan 10 och 20. Tal är positiva heltal.

Exempel på att använda RANDBETWEEN Formula i Excel

Du kan ladda ner denna RANDBETWEEN funktion Excel-mall här - RANDBETWEEN funktion Excel-mall

Exempel nr 1

Låt oss börja med ett enkelt exempel. Öppna RANDBETWEEN-funktionen i cellen i ett kalkylblad.

Ange bottennummer som 10 och toppnummer som 30.

Stäng fästet och tryck på Enter-tangenten för att få slumpmässigt tal mellan 10 och 30.

Vi har 20 som svar, utför någon annan aktivitet i excel, det kommer att ändra antalet till en annan.

Eftersom det är en flyktig funktion förändras den varje gång när något händer i kalkylbladet.

Exempel 2

Vi kan generera slumpmässiga siffror i flera celler vid ett enda skott också. Välj först det cellområde som vi behöver för att generera slumptal i Excel.

Öppna nu RANDBETWEEN-formeln.

Ange bottennummer och toppnummer.

Stäng fästet men tryck inte bara ENTER-tangenten utan tryck CTRL + ENTER för att infoga slumptal i de valda cellerna.

Exempel # 3 - Skapa decimaltal

Bara för att informera dig excel RANDBETWEEN formel kan bara infoga positiva och negativa heltal. Om någon av de nedre och övre siffrorna i bråk sedan omvandlar automatiskt numret till närmaste heltal.

Som vi kan se i bilden ovan är det nedre numret 5,5 och det övre numret är 15,5. Så omvandlar Excel automatiskt det nedre numret 5,5 till 6 och 15,5 till 16. Så vi fick siffrorna mellan 6 och 16 i bilden ovan.

Som jag sa kan RANDBETWEEN-funktionen bara generera heltal, inte bråknummer. För att generera bråknummer måste vi multiplicera värdet med RAND-funktionen.

RAND-funktionen genererar tal som är större än 0 och mindre än 1. Värdet som ges med excel RANDBETWEEN-formeln multipliceras med det bråkvärde som ges av RAND-funktionen.

Exempel # 4 - Skapa slumpmässiga alfabet

RANDBETWEEN-funktionen används inte bara för att generera slumptal utan också för att generera slumpmässiga alfabet.

Vi måste bifoga CHAR-funktionen i excel med RANDBETWEEN.

RANDBETWEEN-funktionen returnerar siffror från 65 till 90. CHAR-funktionen omvandlar siffrorna från 65 till 90 från A till Z.

Nummer 65 är lika med "A", nummer 66 är lika med "B" och så vidare.

Exempel # 5 - Generera slumpmässiga datum

Vi har sett hur formeln RANDBETWEEN kan användas för att generera slumptal och slumpmässiga alfabet. Nu ser vi hur vi kan generera slumpmässiga datum.

Steg 1: Öppna DATE-funktionen först.

Steg 2: Det första argumentet är YEAR, för denna öppna RANDBETWEEN-formel och leveransår 2015, 2018.

Steg 3: Nästa argument i DATO-funktionen är MÅNAD, för detta öppnas också RANDBETWEEN-funktionen och levererar siffror som 1 till 12.

Steg 4: Den sista parametern för DATE-funktionen i excel är DAY, för denna leveransnummer från 1 till 31 för excel RANDBETWEEN-funktionen.

Klicka nu på Ctrl + Enter så får vi slumpmässiga datum i ett valt cellområde.

Saker att komma ihåg

  • RANDBETWEEN är en flyktig funktion.
  • Det håller ändringsresultatet om någon aktivitet görs i kalkylbladet.
  • Om det nedre numret är mer än det översta numret får vi #NUM! Fel.
  • RANDBETWEEN kan bara generera heltal.
  • En kombination av RANDBETWEEN & RAND-funktion i excel kan ge bråknummer.
  • Eftersom RANDBETWEEN är en flyktig funktion kan det sakta ner din arbetsbok när data ökar.