Reservationspris

Reservpris Betydelse

Reserveringspris avser det lägsta pris som säljaren av en vara är redo att sälja sin vara i en auktion under vilken han inte är skyldig att acceptera affären, dvs i händelse av sådant bud om reservpriset inte uppnås auktionen är säljaren inte skyldig att sälja föremålet, och detta pris avslöjas inte för den potentiella budgivaren under auktionsprocessen.

Detta är det vanligaste vid auktion av en artikel av säljaren till de potentiella anbudsgivarna. Det är lägsta priset under auktionsprocessen för en artikel till salu där säljaren av nämnda artikel är redo att sälja den. Om det inte finns något bud på priset, som är lika med eller högre än reservpriset, är säljaren inte skyldig att slutföra affären, och han kan avvisa affären till och med till den högsta budgivaren bland alla.

Hur fungerar det?

  • Om några föremål ska säljas genom auktionen kan säljaren be om att behålla det lägsta pris som han kan sälja föremålet som kallas reservpriset (exklusive fallet med ingen reservauktion). Nu kommer auktionsföretaget, på säljarens begäran, att behålla artikelns reservpris. Detta är i allmänhet det dolda priset förutom i de fall då säljaren är redo att lämna ut samma till de potentiella köparna.
  • Nu under budgivningsprocessen, om det högsta budet överstiger reservpriset, kommer auktionen att slutföras och affären genomförs mellan säljaren och högst budgivaren. I det här fallet är säljaren skyldig att slutföra affären. Men om det högsta budet inte överstiger reservpriset är säljaren skyldig att slutföra affären, och om säljaren inte accepterar affären kommer den inte att genomföras.

Exempel på reservpris

Till exempel fanns en auktion för att sälja några av föremålen. Under processen sätter företaget som utsågs till auktionsföretaget att reservpriset på artikeln ska vara 500 000 dollar med samråd med säljaren av artikeln. Eftersom detta pris hålls gömt från potentiella anbudsgivare avslöjas detta pris inte för någon. Öppningsbudet var 300 000 dollar. Nu under auktionsprocessen var det högsta budet från en av personerna 450 000 dollar. Men säljaren håller inte med att sälja samma till detta pris. Är säljaren skyldig att sälja?

I det aktuella fallet fastställs det av auktionsföretaget 500 000 dollar. Om alla bud är lägre än reservpriset, är säljaren av artikeln inte tvungen att genomföra affären. Så om säljaren inte håller med affären, kommer det att avslutas utan att det genomförs.

Syfte med reservpris

Huvudsyftet med det är att skydda säljarens intresse, där den inte är bunden att sälja sin artikel till ett pris som är lägre än reservpriset. Så om säljaren får det sista budet, vilket är mindre än det upprätthållna reservpriset, är han inte skyldig att utföra det. Han kan helt enkelt avvisa, och affären kommer att avslutas i så fall.

Fördelar

Det finns flera olika fördelar som följer:

  • När det finns ett reservpris under auktionsprocessen, skyddar det ägarens intresse från att få ett lägre pris mot sin artikel. Detta beror på att även om det högsta budet är mindre än reservpriset, är säljaren inte tvungen att genomföra affären.
  • Det avslöjas inte i förväg till den potentiella budgivaren; det har ingen inverkan på budprocessen och budbeloppet. Detsamma kan emellertid avslöjas om säljaren vill ha det på sin egen önskan eller på begäran från potentiella budgivare.

Nackdelar

Det finns flera olika nackdelar som följer:

  • Ur köparens perspektiv är det kanske inte ett bra koncept eftersom det minskar chanserna för att köpare får låga priser eller förhandlar erbjudanden, och därmed kommer de inte att gynnas i stor utsträckning.
  • Eftersom det inte är obligatoriskt att lämna ut reservpriset i god tid innan auktionsprocessen påbörjas, är köparna inte medvetna om detta pris. På grund av detta, även om en person bjuder högst bland alla potentiella anbudsgivare, kanske han inte får affären om priset är lägre än reservpriset. Så på grund av denna osäkerhet kommer många av de potentiella köparna inte att delta i affären eftersom de kan tycka att det är slöseri med både tid och pengar.
  • Det är inte detsamma för varje budprocess. Så budgivaren måste läsa villkoren grundligt vid varje sådant bud.

Slutsats

Reservpriset kan vara vilket lägsta pris som helst under vilket säljaren inte är redo att sälja sin produkt till någon av de potentiella köparna. Det hålls vanligtvis gömt från potentiella köpare tills säljaren beslutar att lämna ut samma. Å ena sidan skyddar det säljaren mot det ogynnsamma resultatet, eftersom det inte är obligatoriskt för säljaren att genomföra affären om budet slutar till ett pris som är lägre än reservpriset.

Å andra sidan, ur köparens perspektiv, är begreppet inte attraktivt, för med detta kan de förlora fyndavtalet, och det finns chanser att auktionen kommer att misslyckas, vilket leder till slöseri med tid och pengar.