Utdelningsformel

Vad är utdelningsformel?

När en organisation eller ett företag tjänar vinst i slutet av räkenskapsåret kan de fatta beslut vid styrelsemötet eller genom aktieägarens godkännande i vissa fall att dela en del av sin intjänade vinst med sina aktieägare, som kallas som utdelning. Genom att använda formeln nedan kan vi ta reda på den utdelningsprocent som betalas till aktieägarna av nettovinsten för det räkenskapsåret.

Utdelningsformel = Total utdelning / nettoresultat

Förklaring till utdelningsformel

För en organisation eller företaget är det en eftertanke att dela vinsten som tjänas. Först kommer ledningen att bestämma hur mycket de kan återinvestera i företaget så att företagets verksamhet kan växa enormt och verksamheten kan multiplicera aktieägarnas hårt förvärvade pengar istället för att bara dela med dem. Det är anledningen till att utdelningen är avgörande.

Dessutom berättar det en om hur mycket det är som företaget eller organisationen är givande eller, i ord ord, att betala utdelningen till sina aktieägare. Och vidare, hur mycket företaget eller organisationen återinvesterar i sig själv, vilket kan kallas kvarhållna intäkter.

Ibland vill företaget eller organisationen inte betala någonting till sina aktieägare, eftersom ledningen känner behov av att återinvestera de vinster som tjänats av företaget eftersom det kan hjälpa företaget att växa större och snabbare.

Beräkningsexempel

Låt oss se några enkla till avancerade exempel för att förstå det bättre.

Du kan ladda ner denna Excel-mall för utdelning här - Dividend Formula Excel-mall

Exempel nr 1

Patel begränsade senast utbetald utdelning för 150 000 när den gjorde en nettovinst på 450 000. I år vill företaget också ge utdelning eftersom de har gjort spektakulära affärer och aktieägarna är nöjda med det. Företaget har beslutat att öka sin utdelning med 2% än förra året. Beräkna utdelningsgraden för detta år.

Lösning:

Vi får förra årets utdelning och nettovinst till 150 000 respektive 450 000. Vi kan använda formeln nedan för att beräkna utdelning och komma ut med utdelning.

Beräkningen av utdelningsförhållandet är därför följande:

Utdelningsformel = Total utdelning / nettoresultat

= 150.000 / 450.000 * 100

Utdelningen kommer att vara -

  • Utdelning = 33,33%

Nu föreslår företaget att betala en extra utdelning på 2% från förra året, och därför i år skulle utdelningen vara 33,33% + 2,00%, vilket är 35,33%.

Aktuell utdelning = 35,33%

Exempel 2

Herr Lesnar är en rik investerare och överväger nu den indiska aktiemarknaden att investera i. Han är dock lite skeptisk och vill vara riskavvisande eftersom han är ny på marknaden. Han har hört ett namn om BSE eftersom det också är ett erkänt börs på marknaden. Han kommer bara att investera om företaget har en utdelningsgrad på mer än 30% under de senaste två åren. Han har extraherat resultaträkningen för BSE Ltd., och följande är detaljerna. Måste du ta reda på om Lesnar skulle investera i detta företag?

Lösning:

Vi får de senaste två års utdelning och nettovinst till 150,64 miljoner, 191,70 miljoner respektive 220,57 miljoner, 711,28 miljoner.

Därför kommer beräkningen av utdelningsgraden för 2017 att vara följande:

Utdelningsgrad 2017 = Total utdelning / nettoresultat

= 150,64 / 220,57 x 100

Utdelningen för 2017 kommer att vara - 

  • Utdelningskvot 2017 = 68,30%

Beräkningen av utdelningsförhållandet för 2018 blir därför följande:

Utdelningsformel 2018 = Total utdelning / nettoresultat

= 191,70 / 711,28 x 100

Utdelningen för 2018 blir - 

  • Utdelning 2018 = 26,95%

Eftersom utdelningsgraden för 2018 är mindre än 30%, kan det hända att Lesnar inte väljer att investera i BSE Ltd.

Exempel # 3

Swastik limited, ett litet företag i Valsad-distriktet, registrerade sig som ett privat aktiebolag. Styrelseledamöterna är i färdigställande av finansiella rapporter och vill betala utdelning för 353 000, men de är inte säkra på hur stor andel av vinsten de ger som utdelning. Du måste fastställa utdelningsgraden baserat på nedanstående utdrag från finansiella rapporter.

 

Lösning

Först måste vi fastställa företagets nettovinst för rapportdatum mars 2017.

Beräkningen av utdelningen för 2017 kommer därför att vara som följer,

Utdelning 2017 = Total utdelning / nettoresultat

= 353 000/460 000 x 100

Utdelningsgraden för 2017 kommer att vara - 

Utdelning 2017 = 76,74%

Utdelningsräknare

Du kan använda denna räknare

Total utdelning
Nettoinkomst
Utdelningsgrad
 

Utdelningsförhållande =
Total utdelning
=
Nettoinkomst
0
=0
0

Relevans och användningsområden

Att förstå matematiken mellan utdelning och kvarhållen vinst hjälper en investerare eller aktieägaren att förstå både den korta och det långsiktiga målet och målet för företaget eller företaget. Denna utdelning kan också användas för att ta reda på företagets retentionskvot. När du drar ut utdelningsgraden från 1 får du kvarhållningsgraden, som visar hur mycket företaget är säker på sin framtid och hur mycket de vill investera.

Denna typ av förhållanden används mest av aktieanalytikern, investerare för att fastställa företagets förtroende. Det finns också andra utdelningsförhållanden som bör ses på konsolideringsnivå och inte bedömas på en enda kvot som utdelning per aktie, utdelningsavkastning etc.