Graden av driftshävstång

Vad är en grad av operativ hävstång (DOL)?

Graden av operativ hävstång mäter känsligheten för företagets rörelseresultat med förändringar i försäljningen en högre DOL innebär högre andel fasta kostnader i affärsverksamheten medan lägre DOL innebär lägre fasta investeringar i att driva verksamheten.

Graden av driftshävstångsformel

Formeln används för att bestämma effekterna av en förändring i ett företags försäljning på företagets rörelseresultat.

 • Begreppet DOL kretsar kring andelen fasta kostnader och rörliga kostnader i ett företags övergripande kostnadsstruktur.
 • Ett företag med en högre andel fasta kostnader har en högre DOL jämfört med ett företag med en högre andel rörliga kostnader.
 • Om DOL är hög, är resultatet före ränta och skatt (EBIT) känsligare för den procentuella förändringen i försäljning medan alla andra variabler förblir desamma, och vice versa.

Formeln för Grad av operativ hävstång (DOL) härleds genom att dividera den procentuella förändringen i EBIT med den procentuella förändringen i försäljningen, och den representeras som,

Formel = Procentuell förändring i EBIT / Procentuell förändring i försäljning

Omvänt kan formeln för DOL också härledas genom att dividera bidragsmarginalen med företagets EBIT, som matematiskt representeras som,

Formel = avgiftsmarginal / EBIT

Det kan utökas ytterligare som visas nedan,

Graden av drifthävstångsformel = (Försäljning - Variabel kostnad) / (Försäljning - Fast kostnad - Variabel kostnad)

Förklaring

Formeln kan härledas med följande tre steg:

Steg 1: Bestäm först rörelseresultatet jämfört med EBIT under innevarande år och föregående år. Beräkna nu den procentuella förändringen av EBIT initialt genom att dra av EBIT för föregående år från det för innevarande år och sedan dividera resultatet med EBIT för föregående år som visas nedan,

Procentuell förändring av EBIT = (EBIT innevarande år - EBIT föregående år) / EBIT föregående år * 100%

Steg 2: Bestäm sedan försäljningen under innevarande år och föregående år. Beräkna nu den procentuella förändringen i försäljningen genom att dra av föregående års försäljning från året innan och sedan dividera resultatet med föregående års försäljning enligt nedan,

Procentuell förändring i försäljning = (Försäljning innevarande år - Försäljning föregående år) / Försäljning föregående år * 100%

Steg 3: Slutligen kan formeln beräknas genom att dela värdet i steg 1 med det i steg 2 enligt ovan.

Exempel

Låt oss se några enkla till avancerade exempel för att förstå det bättre.

Du kan ladda ner den här graden av operativ hävstångsformel Excel-mall här - Graden av driftshävstångsformel Excel-mall

Exempel nr 1

Låt oss ta exemplet med företag A, som har klockat en försäljning på 800 000 USD år ett, vilket ytterligare ökade till 1 000 000 USD år två. År ett stod företagets driftskostnader på 450 000 dollar, medan det under år två gick upp till 550 000 dollar. Bestäm DOL för företag A.

Använd följande data för att beräkna graden av drifthöjning.

EBIT år 1

 • EBIT år 1 = Försäljning år 1 - Rörelsekostnad år 1
 • = 800 000 $ - 450 000 $
 • = $ 350.000

EBIT under år 2

 • EBIT år 2 = Försäljning år 2 - Rörelsekostnad år 2
 • = $ 1.000.000 - $ 550.000
 • = 450 000 $

Förändring av EBIT

 • Förändring i EBIT = EBIT år 2 - EBIT år 1
 • = 450 000 $ - 350 000 $
 • = $ 100.000

Procentuell förändring av EBIT

 • Procentuell förändring av EBIT = Förändring av EBIT / EBIT år 1 * 100%
 • = $ 100.000 / $ 350.000 * 100%
 • = 28,57%

Förändring i försäljning

 • Förändring i försäljning = Försäljning år 2 - Försäljning år 1
 • = $ 1 000 000 - 800 000 dollar
 • = 200 000 dollar

Procentuell förändring av försäljningen

 • Procentuell förändring i försäljning = Förändring i försäljning / Försäljning år 1 * 100%
 • = 200 000 $ / 800 000 $ * 100%
 • = 25,00%

Beräkning av graden av driftshävstång kommer att vara -

Nu är DOL Formula = Procentuell förändring i EBIT / Procentuell förändring i försäljning

 • DOL-formel = 28,57% / 25,00%
 • = 1,14

Därför är DOL för företag A 1,14.

Exempel 2

Låt oss ta exemplet med ett annat företag B, som driver chokladtillverkning och under innevarande år har uppnått en försäljningsvolym på 18 000 stycken med ett genomsnittligt försäljningspris på 50 USD per stycke. Företagets totala kostnadsstruktur är sådan att den fasta kostnaden är $ 100.000, medan den rörliga kostnaden är $ 25 per styck. Beräkna graden av driftshävstång för företag B.

Använd följande data för att beräkna graden av drifthöjning.

Försäljning = försäljningsvolym * Genomsnittspris per styck

 • = 18 000 * $ 50
 • = $ 900.000

Variabel kostnad = Försäljningsvolym * Variabel kostnad per styck

 • = 18 000 * $ 25
 • = 450 000 $

Bidragsmarginal

Bidragsmarginal = Försäljning - Variabel kostnad

 • = 900 000 $ - 450 000 $
 • = 450 000 $

EBIT

EBIT = Försäljning - Variabel kostnad - Fast kostnad

 • = $ 900.000 - $ 450.000 - $ 100.000
 • = $ 350.000

Beräkningen kommer att ske enligt följande -

Nu är DOL Formula = avgiftsmarginal / EBIT

 • DOL-formel = 450 000 $ / 350 000 $

 • = 1,29

Därför är DOL för företag B 1,29.

Graden av miniräknare för drift

Du kan använda följande beräkningsgraden för driftshävstång.

Procentuell förändring av EBIT
Procentuell förändring av försäljningen
DOL-formel
 

DOL-formel =
Procentuell förändring av EBIT
=
Procentuell förändring av försäljningen
0
=0
0

Relevans och användningsområden

Det är viktigt att förstå begreppet DOL-formel eftersom det hjälper ett företag att uppskatta effekterna av operativ hävstång på företagets troliga resultat. Det är ett nyckeltal för ett företag att bestämma en lämplig nivå av operativ hävstång som kan användas för att säkerställa maximal nytta av ett företags rörelseintäkter.

Om ett företag har en hög operativ hävstång, betyder det att en stor del av dess totala kostnadsstruktur beror på fasta kostnader. Ett sådant företag kommer att ha stora förändringar i vinsten med en relativt mindre försäljningsökning. Å andra sidan, om ett företag har låg operativ hävstång, betyder det att rörliga kostnader bidrar med en stor del av dess totala kostnadsstruktur. Ett sådant företag behöver inte öka försäljningen i sig för att täcka sina lägre fasta kostnader, men det tjänar en mindre vinst på varje inkrementell försäljning.

Ändå bör ett företag med hög operativ hävstång alltid komma ihåg att gentemot ett företag med låg operativ hävstång är det mer sårbart för dåliga företagsbeslut och andra variabler som kan leda till en betydande minskning av inkomsten.