VBA inte lika

Inte lika är en operatör i VBA som också kan betecknas som en negationsoperator, det är en logisk funktion så den utgång som returneras av denna funktion är antingen sant eller falsk, vi vet att lika operatör är “=” detta men inte lika är “ ”I VBA så oavsett vilket värde vi får från lika operatör får vi exakt motsatt värde med Not Equal operator.

"Inte lika" operatör i VBA

Vanligtvis gör vi ett logiskt test "om något är lika med något annat eller inte". I vissa fall måste vi också göra ”ojämlikhetstestet”Ojämlikhetstest är ingenting men inte lika test. Generellt säger vi om något är lika med andra saker eller inte, om det är lika utför någon form av uppgift om inte en annan uppgift. På samma sätt kan vi också göra någon form av operation genom att använda ojämlikhetstestet . ”NOT EQUAL” i VBA representeras av kombinationen av större än och mindre än symboler. Om båda dessa operatörer kombineras blir det inte lika symbol dvs “” .

Hur är inte lika med att fungera i Excel VBA?

VBA Inte lika fungerar precis motsatt logiken för lika med operatören. Lika som operatörens avkastning SANT om det levererade testet inte är uppfyllt kommer det inte att returnera FALSE. Om du till exempel säger 10 = 10 kommer den att returnera SANT eller annars FALSKT.

På andra sidan fungerar "Inte lika" i motsatt riktning, om det medföljande logiska testet i excel inte är lika då kommer det bara att returnera SANT eller annars FALSKT.

Om du till exempel säger 10 10 returnerar den FALSKT eftersom 10 är lika med 10. För att få SANT resultat bör ett värde inte vara lika med det andra värdet.

Exempel på inte lika med i Excel VBA

Nedan följer exemplen på inte lika med operatören i Excel VBA.

Exempel nr 1

Nu kommer vi att se hur man använder VBA Not Equal () -tecken praktiskt. Titta på kod nedan.

Koda:

 Sub NotEqual_Example1 () Dim k As String k = 100 100 MsgBox k End Sub 

Här testar vi om talet 100 inte är lika med antalet 100. Visst vet vi att tal 100 är lika med 100, så resultatet blir FALSKT.

Nu kommer jag att ändra ekvationen.

Koda:

 Sub NotEqual_Example1 () Dim k As String k = 100 99 MsgBox k End Sub 

Nu är testet huruvida nummer 100 inte är lika med 99. Så resultatet blir SANT.

Exempel 2

Nu kommer vi att se hur man använder denna inte lika operatör i realtidsexempel. För demonstrationen har jag skapat lite data.

Vi har två värden, "Värde 1" och "Värde 2".

Nu är mitt krav om Värde 1 inte är lika med Värde 2 så behöver jag resultatet som ”Annat” eller annars behöver jag resultatet som ”Samma”.

Steg 1: Definiera en variabel som ett heltal.

Koda:

 Sub NotEqual_Example2 () Dim k Som heltal End Sub 

Steg 2: Öppna FÖR NÄSTA LOOP från 2 till 9.

Koda:

 Sub NotEqual_Example2 () Dim k Som heltal För k = 2 till 9 Nästa k End Sub 

Steg 3: Inuti slingan måste vi testa om värde 1 inte är lika med värde 2. Eftersom vi behöver våra egna resultat måste vi använda IF-villkor.

Koda:

 Sub NotEqual_Example2 () Dim k Som heltal För k = 2 till 9 Om celler (k, 1) Celler (k, 2) Sedan celler (k, 3) .Value = "Different" Else Cells (k, 3) .Value = "Samma" Slut om nästa k Slut Sub 

Om villkor testar om värdet 1 inte är lika med värdet 2 eller inte. Om inte lika kommer det att returnera "Different", om lika kommer det att returnera "Same".

Du kan kopiera och klistra in VBA-koden nedan.

Kopiera den här koden till din modul och kör med F5-tangenten eller manuellt. Detta ger ett resultat som detta.

Dölj och ta bort ark med inte lika tecken

De olika sätten att använda inte lika sing är enorma. Vi kan använda detta tecken för att uppfylla våra behov.

# 1 - Dölj alla ark utom ett ark

Vi har sett denna typ av situation många gånger. Vi behövde dölja alla ark utom det specifika arket.

Om du till exempel vill dölja alla ark utom arknamnet ”Kunddata” kan du använda den här koden.

Koda:

 Sub Hide_All () Dim Ws som kalkylblad för varje Ws i ActiveWorkbook.Worksheets If Ws.Name "Customer Data" Then Ws.Visible = xlSheetVeryHidden End if Next Ws End Sub 

Obs! Ändra kalkylbladets namn till kalkylbladets namn.

# 2 - Ta bort alla ark utom ett ark

På samma sätt kan vi också ta bort alla ark utom ett ark. Använd koden nedan för att göra detta.

Koda:

 Under Unhide_All () Dim Ws som kalkylblad för varje Ws i ActiveWorkbook.Worksheets If Ws.Name "Customer Data" Then Ws.Visible = xlSheetVisible End if Next Ws End Sub 

You can download this VBA Not Equal to Excel template here – VBA Not Equal Operator Template