LINEST Excel-funktion

LINEST-funktion i Excel

Det är en inbyggd funktion i MS Excel. LINEST-funktionen i Excel används för att beräkna statistiken för en rad. LINEST i excel använder regression med minsta kvadrat och returnerar en matris som beskriver den raka linje som bäst passar givna data.

LINEST formel i Excel

Nedan är LINEST-formeln i Excel.

= Ekvationen för linjen är:

y = mx + b

-eller-

y = m1x1 + m2x2 + m3x3 +… + b

LINEST i Excel har två argument varav ett krävs. Var,

 • known_y's = Det är en nödvändig parameter och anger den uppsättning y-värden som redan är kända i förhållandet y = mx + b.
  • Om intervallet för känd_y är i en enda kolumn tolkas varje kolumn av känd_x som en separat variabel.
  • Om intervallet för kända_s är i en enda rad tolkas varje rad av kända_x som en separat variabel.
 • known_x's = Det är en valfri parameter och anger den uppsättning x-värden som redan är kända i sambandet y = mx + b.
  • Området för kända_x kan ha en eller flera uppsättningar variabler. Om bara en variabel används, kan kända_ och kända_x vara områdena för vilken form som helst, om de har samma dimensioner.
  • Om mer än en variabel används måste känd_y vara en vektor (dvs. ett intervall med höjden på en rad eller bredden på en kolumn).
 • const = Det är en valfri parameter och representerar ett logiskt värde (TRUE / FALSE) som anger om konstanten b ska vara lika med 0.
  • Om const är SANT eller hoppas över beräknas b normalt.
  • Om const är FALSE sätts b lika med 0 och m-värdena justeras så att de passar y = mx.
 • stats = Det är en valfri parameter och representerar ett logiskt värde (TRUE / FALSE) som anger om ytterligare regressionsstatistik ska returneras.
  • Om statistik är SANT returnerar LINEST i excel ytterligare regressionsstatistik; som ett resultat är den returnerade matrisen {mn, mn-1,…, m1, b; sen, sen-1,…, se1, seb; r2, sey; F, df; ssreg, ssresid}.
  • Om statistik är FALSK eller hoppas över returnerar LINEST i Excel endast m-koefficienterna och konstanten b.

Hur använder jag LINEST-funktionen i Excel?

Nämnda funktion är en WS-funktion (Worksheet). Som en WS-funktion kan LINEST-funktionen i excel anges som en del av formeln i en cell i ett kalkylblad. Se några exempel nedan för mer information.

Låt oss titta på exemplen nedan. Varje exempel täcker ett annat användningsfall implementerat med LINEST-funktionen i Excel.

Du kan ladda ner denna LINEST-funktion Excel-mall här - LINEST-funktion Excel-mall

LINEST i Excel Exempel # 1 - Lutning

= LINEST (B2: B5, C2: C5,, FALSE)

Som visas i ovanstående formel är B2: B5 de kända y-erna, C2: C5 är kända-x-erna. Den tredje parametern, dvs const, lämnas tom så den kommer att beräknas. 4: e parameter dvs statistik är markerad FALSE.

LINEST i Excel Exempel # 2 - Enkel linjär regression

 = SUMMA (LINJEST (B1: B6, A1: A6) * {9,1})

Som visas i ovanstående LINEST-formel i Excel är A1: A6 månadens nummer och B2: B6 anger motsvarande försäljningssiffror. Så, baserat på försäljningsdata på 6 månader, ska försäljningsdata för den nionde månaden uppskattas.

Saker att komma ihåg

 1. När du matar in en arraykonstant (som kända_x) som ett argument kan komma användas för att separera värden som finns i samma rad och semikolon kan användas för att separera raderna. Separatortecken kan variera beroende på lokala regioninställningar.
 2. Y-värdena förutsagda av regressionsekvationen kanske inte är giltiga om de ligger utanför intervallet för y-värdena som används för att bestämma ekvationen.
 3. Formler som returnerar matriser måste anges som matrisformler.
 4. När det bara finns en oberoende x-variabel kan lutnings- och y-skärningsvärden beräknas direkt med hjälp av följande formler:
  • Lutning : = INDEX (LINEST (känd_, känd_x), 1)
  • Y-skärm : = INDEX (LINEST (känd_, känd_x), 2)
 5. En rak linje kan beskrivas med lutning och y-skärning :
  • Lutning (m): För att hitta lutningen på en linje, ofta representerad som m : - För en linje med två punkter (x1, y1) och (x2, y2); lutningen beräknas som: m = (y2 - y1) / (x2 - x1).
  • Y-skärning (b): Y-skärningspunkten för en linje, ofta representerad som b , är värdet på y vid den punkt där linjen korsar y-axeln.
  • Ekvationen för en rak linje är y = mx + b . När värdena m och b väl är kända kan vilken punkt som helst på raden beräknas genom att sätta y- eller x-värdet i ekvationen. Se TREND-funktionen i Excel.